Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje dla interesantów

Wygaszone decyzje o rejestracji pojazdów

Wygaszone decyzje o rejestracji pojazdów

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.)  w związku z art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023r. poz. 1394) Prezydent Miasta Konina zawiadamia, że decyzje o rejestracji pojazdów wydane przed dniem 14 marca 2005r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, wygasają z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024r.

Wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów, które kwalifikują się do wygaszenia decyzji o rejestracji przekazany został Prezydentowi Miasta Konina przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji i  zawarty jest w załączniku do niniejszego zawiadomienia.

Wyszukiwarka numerów rejestracyjnych znajduje się tu: 

Przejdź na stonę pojazd.konin.eu